TES LAWAN KATA [ANTONIM]

PETUNJUK
Pilihlah jawaban yang paling benar atau yang mendekati dari 5 jawaban yang disediakan.

STRATEGI DAN TRIK
Carilah 2 jawaban yang berlawanan. Seringkali jawaban antonim berada pada salah satu dari dua kata yang berlawanan tadi.

Contoh:
Khusus
a. khusus
b. wakil khusus
c. inklusif
d. eksklusif
e. umum

Untuk kata-kata ilmiah, utamakan memilih jawaban yang mirip dengan soal.

Contoh:
Konkaf
a. konveks
b. optik
c. lensa
d. cekung
e. konveksi

SOAL-SOAL
1. Nomadik
    a. tak teratur
    b. anomali
    c. sesuai warna
    d. mapan
    e. menetap
Jawaban: E

2. Antipati
    a. melawan
    b. setuju
    c. lekas mati
    d. simpati
    e. bertahan hidup
Jawaban: D

3. Khas
    a. khusus
    b. wakil khusus
    c. inklusif
    d. eksklusif
    e. umum
Jawaban: E 

4. Ibu
    a. anak
    b. putri
    c. nenek
    d. kakek
    e. cucu
Jawaban: A

5. Musykil
    a. mustahil
    b. mungkin
    c. jahil
    d. hal
    e. andil
Jawaban: B

6. Vokal
    a. patuh
    b. oval
    c. pendiam
    d. konsonan
    e. fokus
Jawaban: D

7. Sporadis
    a. jarang
    b. kerap
    c. laten
    d. seperti
    e. berhenti
Jawaban: A

8. Sekuler
    a. keagamaan
    b. serikat
    c. pemberian
    d. duniawi
    e. kedua
Jawaban: A

9. Rawan
    a. lazim
    b. awam
    c. rahasia
    d. aman
    e. nyaman
Jawaban: D

10. Amatir
    a. kuatir
    b. kampiun
    c. jago
    d. profesor
    e. teknologi
Jawaban: B

11. Absurd
    a. omong kosong
    b. kekecualian
    c. tak terpakai
    d. masuk akal
    e. mustahil
Jawaban: D

12. Anggara
    a. kasih
    b. gembira
    c. jimak
    d. sengsara
    e. lunak
Jawaban: D

13. Prominen
    a. biasa
    b. konsisten
    c. tak setuju
    d. perintis
    e. konsekuen
Jawaban: A

14. Canggih
    a. modern
    b. terlambat
    c. diam
    d. kuno
    e. sederhana
Jawaban: E

15. Konkaf
    a. konveks
    b. optik
    c. lensa
    d. cekung
    e. konveksi
Jawaban: A

16. Perintis
    a. pioner
    b. pembawa
    c. generasi
    d. pewaris
    e. pendahulu
Jawaban: D

17. Tinggi
    a. bawah
    b. kerdil
    c. kecil
    d. rendah
    e. pendek
Jawaban: D

18. Gegai
    a. petir
    b. sahih
    c. lemah
    d. kuat
    e. berhasil
Jawaban: D

19. Tetiran
    a. petir
    b. asli
    c. amatiran
    d. imitasi
    e. palsu
Jawaban: B

20. Ekspresi
    a. kuasai
    b. cepat
    c. lambat
    d. impresi
    e. reaksi
Jawaban: D

21. Teks
    a. naskah
    b. konteks
    c. tekstil
    d. tekstur
    e. lateks
Jawaban: B

22. Takzim
    a. lazim
    b. yakin
    c. patuh
    d. hormat
    e. acuh
Jawaban: E

23. Apriori
    a. unggulan
    b.tidak istimewa
    c. proporsi
    d. aposteriori
    e.prioritas
Jawaban: D

24. Eklektik
    a. elektronik
    b. tidak pilih-pilih
    c. didaktik
    d. memilih
    e. eksentrik
Jawaban: B

25. Asli
    a. kuno
    b. sederhana
    c. duplikat
    d. murni
    e. orisinal
Jawaban: C

26. Sekarang
    a. esok
    b. kemarin
    c. lusa
    d. kapan-kapan
    e. suatu masa
Jawaban: A

27. Legislatif
    a. yudikatif
    b. eksekutif
    c. eksekusi
    d. musyawarah
    e. implementasi
Jawaban: B

28. Kebijakan
    a. kebajikan
    b. keputusan
    c. kekacauan
    d. kerancuan
    e. kecerobohan
Jawaban: E

29. Konklusif
    a. eksklusif
    b. persepsi
    c. proposisi
    d. ilusif
    e. kolusi
Jawaban: C

30. Makar
    a. boleh
    b. menutupi
    c. mengeluh
    d. jujur
    e. muslihat
Jawaban: E

31. Curang
    a. licik
    b. cerdik
    c. cendekia
    d. sportif
    e. massif
Jawaban: D

32. Pasti
    a. pokok
    b. tetap
    c. spekulasi
    d. kebetulan
    e. nasib
Jawaban: C

33. Langgar
    a. disiplin
    b. kecil
    c. sempit
    d. pas
    e. tegas
Jawaban: E

34. Bulat
    a. bola
    b. lingkaran
    c. bundar
    d. lonjong
    e. oval
Jawaban: D

35. Abadi
    a. abad
    b. fana
    c. dunia
    d. kecewa
    e. kehancuran
Jawaban: B

36. Amal
    a. mal
    b. kebaikan
    c. manusia
    d. janji
    e. perbuatan
Jawaban: A

37. Bukit
    a. sungai
    b. lembah
    c. jurang
    d. tebing
    e. ngarai
 Jawaban: B

38. Sekuler
    a. duniawi
    b. keagamaan
    c. serikat
    d. ketiga
    e. pemberian
Jawaban: B

39. Konveks
    a. lensa
    b. optik
    c. kerucut
    d. cekung
    e. cembung
Jawaban: D

 40. Elastis
    a. ceroboh
    b. taktis
    c. praktis
    d. kaku
    e. lentur
Jawaban: D

 41. Deduksi
    a. intuisi
    b. edukasi
    c. reduksi
    d. konduksi
    e. induksi
Jawaban: E

 42. Monoton
    a. terus-menerus
    b. berselang-seling
    c. berubah-ubah
    d. berulang-ulang
    e.bergerak-gerak
Jawaban: C

 43. Mandiri
    a. swasembada
    b. mengikuti
    c. bergantung
    d. roboh
    e. berdikari
Jawaban: C

 44. Cucu
    a. anak
    b. putri
    c. kakek
    d. cicit
    e. ayah
Jawaban: C

 45. Universal
    a. parsial
    b. separatis
    c. lateral
    d. mondial
    e. fakultas
Jawaban: A

 46. Pertemuan
    a. perceraian
    b. doa bersama
    c. perpisahan
    d. rapat
    e. musyawarah
Jawaban: C

 47. Fonem
    a. morfem
    b. huruf
    c. aksara
    d. kata
    e. kalimat
Jawaban: A


Untuk jawaban, tekan CTRL + A

Source: http://kamus-lengkap.blogspot.com/Keyword: contoh tes lawan kata | contoh soal lawan kata | contoh soal antonim | antonim